spc

Clwb Llawen y Llys

Yn ystod y tymor yr ysgol mae Clwb Llawen y Llys ar agor o 8.00 hyd 8.55 y bore, ac yn cynnwys brecwast o rawnfwyd a/neu dost (gyda neu heb jam) a diod o lefrith neu sudd. Mae'r Clwb yn ail agor eto am 3.00 y prynhawn hyd 5.45, ac eto yn cynnwys sudd a bisgedi am 3.30 a byrbryd ysgafn gyda ffrewyth a/neu iogwrt rhwng 430 a 5.00.
Yn ystod y gwyliau mae'r Clwb ar agor o 8.00 y bore hyd 5.45 y prynhawn. Mae brecwast ar gael rhwng 8.00 a 9.00 y.b.
Gofynnir i blant ddod a phecyn bwyd i fwyta am 12.00, bydd y Clwb yn paratoi pryd ysgafn i de tua 4.00 y.p a bydd ffrwythau a iogwrt ar gael yn ddyddiol. Mae diodydd a byrbrydau ysgafn ar gael yn ystod y dydd.
Mae'r Clwb ar gau dros bob gwyliau Banc, yn ystod y pythefnos olaf gwyliau'r haf, a thrwy wyliau Nadolig.

Prisiau Clwb Llawen y Llys

Tymor y ysgol
Plentyn cyntaf Brodyr a chwiorydd
Cyfnod bore
£3.60 £3.60
Cyfnod p'nawn fesyl awr tan 5.00 y.p
£3.60 £3.10
Cyfnod p'nawn tan 5.45 y.p   £9.30 £7.30
Gwylaiu      
Diwrnod llawn 8.00 y.b tan 5.45 y.p   £16.30 £13.00
Hanner diwrnod 8.00 y.b tan 1.00 y.p neu 1.00 tan 5.45 y.p   £10.00 £8.00

Mae croeso i chi gysylltu a unrhyw aelod o'r staff am fwy o wybodaeth.

Clwb Llawen y LLys

Clwb Llawen y Llys is a non-profit concern and is run by committee members and of course, a team of highly qualified staff. The supervisor is Mrs. Joyce Doyle who works in the under 5 unit, two deputy supervisors Miss Jane Ellis and Mrs Lynn Davies who also work at Ysgol y Llys.
The children who attend the Clwb Llawen y Llys have the opportunity to enjoy various activites such as games, cookery, art & craft and trips out to various places.

During term time Clwb Llawen y Llys opens at 8.00am till 8.55 am this includes breakfast which consists of cereal and/or toast with or without jam, and a drink of milk or juice. Clwb opens again at 3.00pm till 5.45pm for the afternoon session which includes juice and biscuits at 3.30 and light tea between 4.30 and 5.00 with fruit and yoghurt on offer.
During the holidays Clwb opens at 8.00am till 5.45pm, breakfast is served between 8.00 and 9.00am.
Children are asked to bring a packed lunch with them which is served at 12.00 noon, and Clwb will provide a light snack for tea at 4.00pm, fruit and yoghurt is served daily. Drinks and small snacks are served throughout the day.
Clwb is closed on all Bank holidays, the last two weeks of the Summer holidays, and throughout the Christmas period.

Clwb Llawen y Llys fees

Term time
First child Sibling(s)
Morning session
£3.60 £3.60
Afternoon session per hour till 5.00pm
£3.60 £3.10
Session till 5.45pm   £9.30 £7.30
Holiday time      
Full day 8.00am till 5.45pm   £16.30 £13.00
Half day 8.00am till 1.00pm
or 1.00pm till 5.45pm
  £10.00 £8.00

If you have any queries please don't hesitate to ask a member of staff.

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr