spc

NEW!Eisteddfod Urdd Sir yn Rhuthun 17.03.18

Eisteddfod Urdd
Dyma ychydig o luniau plant Ysgol y Llys yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir yn Rhuthun ar 17.03.18 Here we have a montage of photographs of Ysgol y Llys pupils competing in the County Urdd Eisteddfod at Ruthin 0n 17.03.18.

Visit to Council Chambers 2016NEW!Visit to the County Council Chambers - 09.11.16

On 09.11.16 the School Council Members at Ysgol y Llys visited the County Council Chambers at Ruthin to learn about local democracy and the role of the County Council.

They met various dignitaries, including Councillor Eryl Williams, Lead Member for Education, Ann Davies, Chair of Council.

They discussed various topics regarding schools and education and had a question and answer session with members.

They thoroughly enjoyed the experience.

Joel Giblin, Ysgol y Llys School Council Chairperson kept proceedings in check!

Visit to Council Chambers 2016 Visit to Council Chambers 2016 Visit to Council Chambers 2016

NEW!Trip Blwyddyn 6 i fyny Moel Famau - 18.07.16 / Year 6 trip up Moel Famau - 18.07.16


NEW!Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn darllen eu llyfrau i'r plant yn yr Uned dan 5 ac yr Uned dan 7 / Year 5 & 6 have been reading their books to the Under 5 and 7 Department 2016


NEW!Gwaith Celf a Chrefft gan yr Uned dan 12 - Thema: Rhandir / Art and Craft work by the Under 12 Department - Theme: Allotment 2016


NEW!Prosiect Entrepreneuraidd 2016 /
Entrepreneurial project 2016


2015-2010 Galleries

History and Music Tudor Workshop- 20.11.2015


Haka's Bl. 5 a 6 - 10.2015


AGORIAD SWYDDOGOL YR ESTYNIAD / SCHOOL OFFICIAL OPENING - 27.02.2015


Dathliadau Dydd Gwyl Dewi 2015 / St.David's Day Celebrations 27.02.15


10.2.2015 - Under 9 Department Show GALLERY- 'Hedfan o Amgylch y Byd' (Ballooning Around The World)


14.5.2010 - Gwyl Cerdded / Walking Festival

28.4.2010 - Ysgol Howell's (STARS)

23.4.2010 - Ymweliad Uned dan 9 i Chwarel Aberduna

26.3.2010 - Cyw yn dod i'r Ysgol

2010 - Gwaith yr Plant / Pupils Work

2010 - Lluniau'r Ysgol / School Photos

2010 - Dosbarthiadau / Classrooms

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr