spc

School Diary Letters/Emails

Newydd
Adroddiad diwedd tymor 04.07.18 (Cymraeg)

END OF YEAR REPORT 04.07.18 (English) (PDF)

 

Presenoldeb- Targed Presenoldeb ysgol gyfan ar gyfer 2017-18 ydi 96%. Gallaf rannu efo chi mai presenoldeb yr ysgol rhwng Medi-Rhagfyr eleni ydi 95.2%. Heddiw, yn ein gwasanaeth olaf o’r tymor cyflwynwyd tystysgrifau i blant oedd efo presenoldeb llawn yn ystod y tymor. Cyflwynwyd 74 o dystysgrifau- da iawn bawb!
School Attendance- The whole school pupil attendance target set for the Ysgol y Llys 2017-18 academic year is 96%. I can inform you that the school attendance between September and December 2017 was 95.2%. In our last school assembly today certificates were given out to those pupils who had 100% attendance for the term. 74 certificates were handed out in total- well done all!

Llythyr Presenoldeb 22.12.2017 (PDF) /
School Attendance Letter, 22.12.2017 (PDF)


Llythyr Rhieni Ionawr 23-27, 2017(PDF) /
Parents Letter January 23-27, 2017 (PDF)


Dyddiadur Ysgol / School Diary dates 16-20/01/2017 (PDF)Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2013-2016 /
School Year Letters 2013-2016

Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2012-2013 /
School Year Letters 2012-2013

Llythyrau Blwyddyn Ysgol 2011-2012 /
School Year Letters 2011-2012eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr