spc

Polisiau Ysgol Amrwyiol
Various School Policies

ecoEin Cynllun Gweithredu Eco-Ysgolion /
Eco-Schools Action Plan 2016-17 (PDF)

Please see the revised PDF below for 'Pupil Absence' during term time.

Diolch am eich cydweithrediad / Many thanks for your anticipated co-operation.

Presenoldeb / Absence information 2018 (PDF)

Polisi Cwynion /Complaints Process (PDF)

Outdated 2012 Policies

Amddiffyn Plant / Child Protection Policy 2012 (PDF)

Health and Safety Policy 2012 (PDF)

Polisi Gwrth fwlio /Anti Bullying Policy 2012 (PDF)

Ysgol Glan Clwyd - Trosglwyddo 2012 (PDF)

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr