spc
Annwyl bawb / Dear all,

Blwyddyn newydd dda i bawb!
Dyma atgoffa o ddyddiadau allweddol y tymor i chwi:

Newydd Cylchlythyr Ysgol y llys 12.01.2018 (PDF)

Iechyd a Diogelwch- Yn y boreau, mae prysurdeb amlwg lawr wrth y dreif wrth i rieni gludo eu plant i’r ysgol. Taer erfyniawn i bawb gofio mai man gollwng plant yw’r ardal ac nid maes parcio arfaethedig. Gofynnwn i bawb ystyried eraill ac i beidio a dal llif y traffig i fyny’n ddianghenraid. Diolch am eich cydweithredriad yn hyn o beth.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

A happy new year to you all!
A reminder of key school dates for this term:

Newydd Cylchlythyr Ysgol y llys 12.01.2018
Ysgol y Llys School Newsletter 12.01.2018
(PDF)

Health and Safety- A polite reminder that when dropping children off in the mornings, please use the designated bays as ‘drop off points’. Too many vehicles are blocking the entrance waiting for spaces to free up and are then consequently causing traffic jams at the entrance to school. Thank you once again for your anticipated co-operation.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

New Gallery 2016
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

--
--

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

16.01.18 Diwedd Tymor
PTA meeting 5.30pm (school)
18.01.18 Diwedd Tymor
Urdd After school Club (3.15-4.00pm) with Mari Fwyn.
22.01.18 Diwedd Tymor
PC Catrin Brown presentation to the Under 7 Unit.
25.01.18 Diwedd Tymor
PTA St. Dwynwen’s Day Disco (Details to follow)
26.01.18 Diwedd Tymor
Year 6 Class Photograph TEMPEST.
30.01.18 Ysgol yn ail agor i bawb
Curriculum Sub Committee- 4.30pm /Health and Safety Sub Committee 6.00pm.

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr